BINNEN 10 MINUTEN CONTANT GELD

AL SINDS 1987 DE GROOTSTE AUTOINKOPER

DE BESTE AUTOINKOOP SITE VAN 2018

1.000.000 + AUTO'S GETAXEERD

9,3

KLANTEN GEVEN ONS EEN 9,3

Algemene Voorwaarden

Voor toegang tot en het gebruik kunnen maken van de websites autoverkopen.nl, autoinkoop.nl, alsook alle aanverwante en gekoppelde subdomeinen cq sites gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels:

 1. Overeenkomsten door derden

  Autoverkopen.nl is niet verantwoordelijk voor overeenkomsten of gevolgen van overeenkomsten die door de bezoekers zijn gesloten (kopers en verkopers via de website(s)).

 2. Intellectuele eigendomsrechten/auteursrechten

  Alle rechten m.b.t. de website(s) zijn in handen van Autoverkopen.nl. Echter de adverteerder is zelf verantwoordelijk voor het niet schenden van auteursrechtelijke afspraken m.b.t. tot het plaatsen van teksten en beeldmaterialen. De schade die hier uit voort kan komen, berusten bij de adverteerder. Autoverkopen.nl is hier nimmer aansprakelijk voor.

 3. Aansprakelijkheid

  Autoverkopen.nl is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, die uit directe wijze zijn ontstaan uit het gebruik van de website(s). Autoverkopen.nl is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens.

  Autoverkopen.nl kan niet garanderen dat:

  • de website(s) ten alle tijden bereikbaar en (goed) werkend is(zijn). Autoverkopen.nl behoudt altijd het recht om de activiteiten te staken, cq stop te zetten
  • alle informatie op de website(s) juist en volledig is en dat de producten en diensten die aangeboden worden van goede kwaliteit zijn
  • de koper of verkoper in staat is zijn afspraak naar juistheid te kunnen uitvoeren.
 4. Uitsluiting van deelname

  Autoverkopen.nl heeft ten alle tijden het recht om een bezoeker uit te sluiten van elk verder gebruik van de site(s), indien er op enige wijze gehandeld wordt in strijd met onze algemene voorwaarden. Autoverkopen.nl kan verdere rechtsmaatregelen tegen een bezoeker starten om schadevergoeding te eisen, indien de algemene voorwaarden worden geschonden.

 5. Inhoud website(s)
  • De inhoud van de website(s) Autoverkopen.nl is met grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle informatie op de site(s) met betrekking tot de aangeboden producten en diensten zijn afkomstig van bezoekers aan onze website(s). Autoverkopen.nl draagt voor de inhoud van de geplaatste advertenties geen enkele verantwoordelijkheid.
  • Iedere adverteerder dient er zorg voor te dragen dat de omschrijving van het door hem aangeboden product overeenkomt met de werkelijkheid en derhalve juist en volledig is. Door het plaatsen van een advertentie geeft u Autoverkopen.nl toestemming de informatie over het betreffende product te plaatsen.
  • Autoverkopen.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen de teksten van advertenties in te korten of te wijzigen. Autoverkopen.nl behoudt zich ook het recht voor om advertenties zonder opgave van redenen te verwijderen van de website. Dit zal zich in ieder geval voordoen, maar niet alleen, in de volgende gevallen:
   • de betreffende producten in een "verkeerde" rubriek zijn geplaatst,
   • de producten en/of de prijs in de advertenties op onjuiste en/of onvolledige wijze zijn beschreven,
   • het betreffende product en/of advertentie inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden,
   • het betreffende product op enige andere wijze schade zou kunnen veroorzaken aan het eigendom van derden,
   • het betreffende product in meer dan ��n rubriek of anderszins dubbel is geplaatst,
   • het betreffende product en/of de inhoud van de advertentie discriminerende uitingen, (kinder)porno materiaal bevat of anderszins onrechtmatig is,
   • advertenties die anderszins naar de mening van Autoverkopen.nl aanstootgevend zijn,
   • er een vermoeden bestaat dat het gestolen producten betreft,
   • het betreffende product een vuurwapen is of een daaraan gerelateerd product,
   • de advertentie als doel heeft het (in)direct promoten van een onderneming terwijl hiervoor niet is betaald.
  • U vrijwaart Autoverkopen.nl tegen elke rechtsvordering die is gebaseerd op de bewering dat uw advertentie inbreuk maakt (intellectuele) eigendomsrechten van derden.

Wij zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur.

Bellen kan iedere dag tot 22.00 uur. Telefonisch zijn wij te bereiken op:

Kantoor : 010-4845508
Mobiel John : 06-53206719
Mobiel Ismail : 06-29541392

Voor buitenlandse aanbieders : +31 10-4845508

gratis en direct een waardebepaling voor uw auto
kies Bij verkoop zelf uw betaling, CONTANT of per BANK
u krijgt gelijk een vrijwaring van de RDW